Sivutilan tarjoaa:
Arkku.net

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §. Laatimispäivä 23.7.2015.

 1. Rekisterinpitäjä Jarkko Nieminen sähköposti: jarkko.nieminen(at)jalmis.arkku.net.
   
 2. Rekisterin nimi Palautelomake/Formula 1 fanisivut 2018.
   
 3. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö Jarkko Nieminen.
   
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) Palaute- ja kommenttilomakkeiden tietojen käsittely.
   
 5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot: - nimi tai nimimerkki - sähköposti.
   
 6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisterinpitäjä rekisteröi ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.
   
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
  Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.
  Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
   
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
  Käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin eivät muut pääse näkemään.
   
 9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus:
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
   
 10. Tiedon korjaaminen:
  Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.
   

Palautelomake | Tietosuoja