Suomen Big Brother numeroina 2005-2013

Taustaa

Big Brotheriin liittyy myös paljon numeroita. Suomen Big Brotheria on tehty yhdeksän tuotantokautta, mukaan lukien syksyllä 2013 nähty Suomen ensimmäinen Julkkis-Big Brother. Tilastoistamme löytyy niin asukkaiden ja kausien ikävertailuja kuin katsojalukuvertailuja.

BB-voittajat

Suomen Big Brotherilla on ollut kahdeksan voittajaa, neljä naista ja neljä miestä. Viimeisin voittaja on syksyltä 2012, kun Teija voitti 98 päivää pitkän kahdeksannen kauden. Vuonna 2013 Suomessa järjestettiin julkkiskausi, jonka voitti taikuri Jori A. Kopponen. Kautta aikojen ensimmäinen Suomen Big Brotherin voittaja on Perttu syksyltä 2005.

Vuosi

Voittaja

Päiviä talossa

2005

Perttu

96

2006

Sari

96

2007

Sauli

97

2008

Anniina

77

2009

Aso

97

2010

Niko N.

89

2011

Janica

104

2012

Teija

98

2013 (JBB)

Jori A. Kopponen

41


Asukastilastoja

Suomessa BB-talossa on asunut 167 normaalikauden asukasta ja 16 julkkisasukasta. Seuraavassa joitakin tilastoja asukkaista.

Asukasmäärä

Asukkaita

Asukkaita kautta aikojen

157

Asukaskokelaita

4

Vaihtoasukkaita

4

Vierailevat asukkaat

1

Näyttelijät

1

Julkkis-BB

16

Asukkaat yhteensä

183

Suomen BB-taloissa asuneiden asukkaiden lukumäärä.

Eniten/vähiten   asukkaita

Asukkaita

Vuodet

Eniten asukkaita yhdellä kaudella

28

2010

Vähiten asukkaita yhdellä kaudella

12

2005

Eniten asukkaita taloon tullut 1. iltana

19

2012

Vähiten asukkaita taloon tullut 1. iltana

12

2005,   2006, 2007, 2013

Eniten samana päivänä tullut intruudereita

5

2006, 2010

Eniten asukkaita talossa yhtä aikaa

19

2012

Vähiten asukkaita talossa yhtä aikaa

3

2005

Taulukossa esitelty joitakin poimintoja talossa olleista asukasmääristä sekä se, milloin ko. ennätys on tehty.

Ikien jakautuminen BB-talossa 2005-2013

Tarkastelussa on, minkä ikäisiä asukkaita Suomen BB-taloissa on ollut vuosien varrella. Asukkaiden iät on otettu siltä vuodelta, kun he ovat BB-taloon astuneet. Lähteenä on käytetty Subin BB-nettisivuja vuosilta 2005-2013. Pidätämme oikeuden kirjoitus- ja laskuvirheisiin.

Normaalikausina BB-talossa on ollut hieman nuorempaa porukkaa, vaikka viimeisillä kausilla keski-ikä oli nousussa. Julkkiskaudella asukkaiden keski-ikä oli selvästi normaalikausia korkeampi, eikä sitä voi muutenkaan suoraan verrata normaalikausiin.

Kausina 2005 ja 2006 ei ollut yhtään alle 20-vuotista asukasta. Nuorin asukas 2005-2006 oli 21-vuotias Kathy, jonka jälkeen seuraavaksi nuorin Suomen BB:n historiassa oli 2007 kuudentena taloon astunut Maxine (20 v.). Pian tämän jälkeen rikottiin "nuoruusennätys" jälleen, kun Suomen BB:n ensimmäinen 18-vuotias, Einari, astui taloon 11. asukkaana.

18-vuotiaita asukkaita on ollut vain kolme koko Suomen BB:n historian ajan. Sen sijaan 19-vuotiaita on ollut peräti 11, hekin tosin vasta vuodesta 2008 alkaen. Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että kaudella 2011 ei ollut yhtään 18- tai 19-vuotiasta asukasta ja nuorin asukas oli 20-vuotias.

Eniten talossa on nähty 23- ja 22-vuotiaita, peräti 16 kappaletta. 23-vuotiaita on ollut talossa joka vuosi Suomen BB:ssä, enimmillään viisi vuonna 2010 (ei välttämättä yhtä aikaa) ja vähimmillään vain yksi 2006 ja 2009. 22-vuotiaissa on ollut talossa joka vuosi lukuun ottamatta ensimmäistä vuotta (2005). Aina, kun 22-vuotiaita on ollut talossa, heitä on ollut vähintään kaksi ja enintään neljä (ei välttämättä yhtä aikaa).

Iäkkäämmästä porukasta BB-taloon on aina ollut puutetta. Näyttäisi siltä, että 30:n ikävuoden jälkeen asukasmäärissä (ja varmasti myös hakijamäärissä) tapahtuu romahdus verrattuna 18-30 -vuotiaisiin. Yli 30-vuotiaita on ollut todella vähän, yleensä 1-2 asukasta kautta kohden, eikä yleensä edes yhtä aikaa talossa. Todellisia ikäihmisiä on nähty kaksi, 56-vuotias Riitta (2007) ja 61-vuotias Terttu (2009). Talo kaipaisi keski-ikäisiä ja sitä lähellä olevia henkilöitä, mutta niiden saaminen taloon on ollut kiven takana.

Vaikka iäkkäitä asukkaita on ollut suhteessa vähän, saatiin viimeisimmällä ns. tavisten kaudella hieman vanhempi voittaja. Rovaniemeltä kotoisin oleva Teija oli voittaessaan 46-vuotias, joka tekee hänestä kaikkien aikojen vanhimman Suomen BB:n voittajan. Tätä ennen titteliä piti 30-vuotias Janica kaudelta 2011.

Vain yhden asukkaan ovat talossa saaneet seuraavat ikäryhmät: 35, 36, 39, 40, 46, 56 ja 61. BB-talossa on ollut asukkaita nuoremmasta päästä jokaiselta ikävuosilta väliltä 18-34 v. (taloon pääsyn alaikäraja on 18 v.), mutta myöhemmissä ikäluokissa on hajontaa. On huomattavaa, että vain yhden asukkaan saaneista ikäryhmistä kaikki ovat yli 30-vuotiaita.

Julkkiskaudella nuorin asukas oli 19-vuotias ja vanhin 68-vuotias. Vähintään 30-vuotiaita asukkaita julkkiskaudella oli vain neljä, kun yli 30-vuotiaita oli 12.

Katso taulukko kaikkien Suomen Big Brother -kausien ikäjakaumista (PDF)

BB-asukkaiden jakautuminen ikävuosittain Suomen BB:ssä 2005-2012. Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen isompana.

 

Nuorin ja   vanhin asukas

Ikä   (asukkaat)

Nuorin asukas talossa

18 v. (Einari 2007, Lotta 2009, Mari 2010)

Vanhin asukas talossa

61 v. (Terttu 2009), 68 v. (Frederik JBB 2013)

Suomen Big Brotherin nuorimmat ja vanhimmat asukkaat.

Asukkaiden keski-iät kausittain (taulukko ja kaavio alla) ovat pääsääntöisesti laskeneet kausi kaudelta. Kahdella ensimmäisellä kaudella oltiin yli 27 ikävuodessa keskimäärin, mutta sen jälkeen ollaan jääty selvästi tämän alle. Matalimmat keski-iät ovat olleet kausilla 2008 (22,57 v.) ja 2010 (23,57 v.). Keski-iän alentuminen on näkynyt niin talon tapahtumissa kuin taloon hakevien ihmisten kiinnostuksessa. Eikä välttämättä hyvässä mielessä. Kaudella 2011 keski-ikä kääntyi jälleen nousuun ja keski-iän nousu jatkui seuraavana vuonna.

Julkkiskaudella keski-ikä oli peräti 38,38 vuotta, joka nosti myös kaikkien kausien keski-ikää 26,63 vuoteen. Ilman julkkiskautta keski-ikä olisi 25,50 vuotta, jossa on otettu huomioon siis kahdeksan normaalikauden asukkaat.

Keski-iät   kausittain

Keski-ikä

Keski-ikä 2005

27,50 v.

Keski-ikä 2006

27,17 v.

Keski-ikä 2007

25,95 v.

Keski-ikä 2008

22,57 v.

Keski-ikä 2009

26,23 v.

Keski-ikä 2010

23,57 v.

Keski-ikä 2011

25,27 v.

Keski-ikä 2012

27,68 v.

Keski-ikä 2013 (JBB)

38,38 v.

Kaikkien asukkaiden keski-ikä

26,63 v. (ilman JBB:tä 25,50 v.)

Suomen BB:n asukkaiden keski-iät kausittain.

Asukkaiden keski-iät kaaviokuvana. Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen isompana. 

 

Tilastot perustuvat tilanteeseen ennen kautta 2014.


Katsojalukutilastoja

BB:tä on seurattu varsin innokkaasti ja viime vuoteen saakka katsojaluvut kasvoivat joka vuosi. Vuonna 2010 katsojamäärissä tapahtui notkahdus heikon kauden seurauksena, mutta 2011 katsojaluvut pysyivät edellisvuoden tasolla tai nousivat aavistuksen. Aikaisempien vuosien ennätyksiä ei kuitenkaan enää rikottu tai päästy edes lähelle.

Todellinen romahdus nähtiin sitten 2012, jolloin aika hyvän alun jälkeen sukellettiin ensimmäisten kausien tasolle, eikä ennätyksistä voitu enää kuin haaveilla. Julkkiskausi ei pelastanut Suomen BB:tä katsojalukujen laskulta, vaikka kauden avaus toikin ennätysyleisön Subille.

Tilastopoimintoja

Katsojaluku (päivämäärä)

Big Brother -lähetysten katsojaennätys

793 000   (JBB Kickoff 3.9.2013)

Katsotuin Big Brother Päälähetys

617 000 (ke 26.8.2009)

Katsotuin BB Extra

280 000 (ke 8.10.2008)

Katsotuin BB Talk Show

623 000 (su 15.11.2009)

Katsotuin erikoisohjelma

368 000* (su 22.11.2009)

Joidenkin BB-ohjelmien korkeimpien katsojalukujen poimintoja.

* = Häät talossa -ohjelma. Erikoisohjelmiin lasketaan esim. Voittajan viikko, Asukkaaksi taloon? tai Missä he ovat nyt? Päivittäin tai viikoittain kauden aikana nähtäviä BB-lähetyksiä ei lasketa tähän.

Kauden avauslähetys, eli Kickoff on tehnyt aina seuraavana vuonna edellisvuotta paremman tuloksen. Näin kävi myös viime vuonna, vaikka kauden 2010 yleinen trendi olikin laskevat katsojaluvut. Vuonna 2011 Kickoff ei enää pystynyt parantamaan edellisestä, vaan pudotusta tuli lähes 150 000 katsojalla.

Seuraavaksi vuodeksi kiinnostus Kickoffiin oli paremmalla tasolla, mutta muuten heikohko kausi ei juuri tämän pidemmälle jaksanut kantaa. Julkkis-BB vuonna 2013 alkoi lupaavasti, kun kauden Kickoff rikkoi Subin kaikkien aikojen katsojaennätyksen, mutta se ei koko kautta pelastanut.

Kickoffit

Katsojaluku (päivämäärä)

Kickoff 2005

n. 360 000 (ma 29.8.2005)

Kickoff 2006

363 000 (ti 29.8.2006)

Kickoff 2007

465 000 (ke 29.8.2007)

Kickoff 2008

487 000 (ke 27.8.2008)

Kickoff 2009

614 000 (ke 26.8.2009)

Kickoff 2010

628 000 (ke 25.8.2010)

Kickoff 2011

487 000 (ke 31.8.2011)

Kickoff 2012

562 000 (ti 28.8.2012)

Kickoff 2013 (JBB)

793 000 (ti 3.9.2013)

BB-Kickoffin (kauden avaus) katsojaluvut 2005-2013.

BB-Finaalit toistivat Kickoffin kaavaa viime vuosiin saakka, eli katsojaluvut nousivat vuosi vuodelta. Jokaisen vuoden BB-Finaali toi Suomen BB:n alusta Subille uuden katsojaennätyksen. Viime vuonna kehitys pysähtyi ja kauden 2010 Finaali jäi selkeästi kauden 2009 lukemista. Tämä oli jo aistittavista kauden aikana, sillä myös monet muut BB-lähetykset jäivät kauden 2009 lukemista viime vuonna.

Vuoden 2011 Finaali pystyi parantamaan vuoden 2010 lukemista, mutta keskikatsojamäärässä jäätiin kuitenkin alle 600 000 katsojan. Hälyttävä tulos saatiin kauden 2012 Finaalista, koska sen keskikatsojamäärä jäi Suomen BB-historian toiseksi huonoimmaksi. Vain avauskaudella oli vähemmän katsojia ja silloin silloisella Subtv:llä oli paljon vähemmän potentiaalisia katsojia yleensäkin. Julkkis-BB:n Finaali pystyi rikkomaan vain niukasti kauden 2012 katsojaluvut.

Finaalit

Katsojaluku (päivämäärä)

Finaali 2005

425 000 (to 1.12.2005)

Finaali 2006

476 000 (pe 1.12.2006)

Finaali 2007

638 000 (su 2.12.2007)

Finaali 2008

676 000 (su 30.11.2008)

Finaali 2009

779 000 (su 29.11.2009)

Finaali 2010

578 000 (su 28.11.2010)

Finaali 2011

596 000 (su 11.12.2011)

Finaali 2012

459 000 (su 2.12.2012)

Finaali 2013 (JBB)

465 000 (su 13.10.2013)

BB-Finaalin katsojaluvut 2005-2013.

Tilastot perustuvat tilanteeseen ennen kautta 2014.


Lähteet

Sub

Endemol Finland Oy

Metronome Film & Television

Finnpanel TV-mittaritutkimus

BBPlaza

Wikipedia

Tulosta
Jarkko
Jarkko