Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Tämä on Formula 1 Fanisivujen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 3.2.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Fanisivut.net-verkkosivusto
Sähköposti: yllapito(at)fanisivut.net

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö (jatkossa "Yhteyshenkilö") on Jarkko Nieminen, Fanisivut.net-ylläpitäjä. Sähköposti: jarkko.nieminen(at)fanisivut.net.

3. Rekisterin nimi

Formula 1 Fanisivut -verkkopalvelun (jatkossa "Sivusto") Palautelomake.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus hänen lähettämänsä viestit Palautelomakkeen kautta Sivustolle ja hyväksyessään Sivuston Rekisteri- ja tietosuojaselosteen ehdot.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito Sivuston käyttäjiin (jatkossa "Käyttäjä") ja asiakassuhteen ylläpito Käyttäjiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi tai nimimerkki ja sähköpostiosoite. Säilytämme käyttäjän tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan Käyttäjältä mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista ja muista tilanteista, joissa Käyttäjä luovuttaa tietojaan.

Tietoja kerätään myös Google Analytics -analytiikkatyökalun ja Twitter-analytiikan avulla. Lisäksi sivustolla on käytössä liitännäisiä, joissa on omat käyttöehtonsa ja tietosuojakäytäntönsä, kuten esimerkiksi sivuston keskustelun Disqus-liitännäinen ja Share This sosiaalisen median palveluiden (mm. Facebook ja Twitter) jakoliitännäinen. Pyydämme ottamaan nämä huomioon Formula 1 Sivustoa käytettäessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on erikseen sovittu Käyttäjän kanssa.

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme Sivustollamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, kävijän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan Käyttäjien kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan Sivustomme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita kävijöiden tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota kävijöillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli Sivustollamme vieraileva kävijä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme Sivustomme ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin eivät muut pääse näkemään.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle edellä mainittuun Yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle edellä mainittuun Yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

HUOM! Blogikirjoitusten kommentointi tapahtuu Disqus-palvelun kautta, joka toimii keskustelualustana monella eri verkkosivustolla ja niissä luodut Disqus-tunnukset toimivat myös Formula 1 Fanisivuilla ja näillä sivuilla luodut tunnukset toimivat myös muissa palveluissa, missä Disqus on käytössä. Disqus-kommentointi käyttää omaa käyttäjätietokantaansa ja kerää tiedot sinne, eikä Formula 1 Fanisivuilla ole sinne pääsyä. Disqusiin pätevät Disqusin omat Palveluehdot, Yksityisyyskäytännöt ja Tietojen jakamiskäytännöt. Tietosuoja-asioissa pyydämme kääntymään Disqusin puoleen, mikäli asia koskee sivuston kommentointia. Muilta osin Formula 1 Fanisivuilla pätevät omat tietosuojakäytännöt, mitkä käyvät ilmi tällä sivulla olevasta Rekisteri- ja tietosuojaselosteesta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit:

Fanisivut.net

Fanisivut.net on vuonna 2007 perustettu fanisivusto, joka seuraa näilä sivuilla Formula 1:ä. Formula 1 -fanisivut keskittyvät kisojen tuloksiin ja tilastoihin sekä blogipohdintoihin F1-maailman tapahtumista. Blogikirjoituksia julkaistaan säännöllisen epäsäännöllisesti ja kisojen tulosseuranta aina kisaviikonloppuisin.